Onderwijs maken we toch samen!
Buitenschoolse opvang (BSO)

Als ouders kiezen voor buitenschoolse opvang dan zijn er meerdere mogelijkheden in Malden e.o.

BSO De Regenboog van KION is gevestigd in onze school, wij zijn vanaf dit schooljaar een kindcentrum wat betekent dat we intensief samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. De BSO maakt gebruik van het speellokaal in het hart van de school. De kinderen spelen op het schoolplein en grote veld achter de school. 

Daarnaast gaan er ook veel kinderen naar de BSO van Smallsteps

Met ingang van dit schooljaar start ook Struin met een nieuwe locatie in Malden.