Onderwijs maken we toch samen!

"Betrokken leren geeft zin"

Célestin FreinetDE film op de homepage geeft ale een mooi beeld van onze school. Hier leest u nog wat meer informatie.
Op basisschool de Regenboog in Malden wordt gewerkt volgens de uitgangspunten van de franse onderwijspedagoog Celestin Freinet. Ondanks de regionale krimp, groeit de belangstelling voor dit soort onderwijs. We zien dat er een groeiende groep ouders is die heel bewust voor de Regenboog kiest. In Vlaanderen is het freinetonderwijs zo populair dat er lange wachtlijsten zijn en kinderen bij hun geboorte al aangemeld worden. Zo ver is het in Nederland niet maar ook op onze school zien we dat het leerlingaantal groeit. Omdat we de enige freinetschool zijn in de wijde omgeving, vervullen we een regionale functie. Er zitten op school kinderen uit alle wijken van Malden maar ook uit de omliggende dorpen en Nijmegen.

Het onderwijs op de Regenboog kenmerkt zich door een uitgebalanceerd aanbod. De school maakt daarbij duidelijke keuzes in de manier waarop gewerkt wordt. Het reken- en spellingsonderwijs is bijvoorbeeld meer leerkracht- en leerstof gestuurd terwijl bij taal en wereldoriëntatie de ervaringen en het onderzoek van kinderen centraal staan. Het is juist deze combinatie die van de Regenboog een moderne, opbrengstgerichte school maakt, met onderwijs dat door de inspectie omschreven is als: ' Vernieuwingsonderwijs versie 2.0.'
 

Ouders en kinderen geven de Regenboog een ruime 8!

Ouders die voor onze school kiezen, noemen naast het uitdagende onderwijsaanbod ook de grote aandacht voor het pedagogische klimaat als sterk punt van de school; De Regenboog is een kleine school waar ieder kind zich gekend voelt, waar veel zorg is voor het welzijn van kinderen. Zowel ouders als kinderen geven de school een ruime 8 als eindoordeel bij het laatst gehouden tevredenheidsonderzoek.

Hoe wij dit alles vorm geven leest u in ons schoolplan, en in meer praktische zin, in de schoolgids

Folder van de Regenboog