Onderwijs maken we toch samen!

Gezamenlijke Protocollen SPO Condor

Hierbij vindt u een aantal protocollen die wij gezamenlijk binnen ons bestuur SPO Condor hebben opgesteld. 
  • Anti Pestprotocol
  • Dyslexieprotocol
  • Protocol Dyscalculie
  • Protocol Meldcode