Onderwijs maken we toch samen!
Kwaliteitszorg

Oudertevredenheidsonderzoek 2022

Er zal in 2024 een nieuw oudertevredenheidsonderzoek afgenomen worden. 
 
Wat nemen we mee vanuit het tevredenheidsonderzoek ingevuld door ouders in 2022?   

Ouders zijn op dit moment heel tevreden over een aantal zaken, dit willen we behouden. Kinderen gaan met plezier naar school toe en voelen zich veilig. Ook zijn ouders tevreden over de vakbekwaamheid van leerkrachten en ontvangen ze voldoende informatie vanuit school. Waar we ons volgens ouders nog verder in kunnen versterken is het aansluiten bij het niveau van het kind (met name het bieden van meer uitdaging) en de informatievoorziening vanuit school over het kind.

Het afgelopen jaar hebben we ons verder ontwikkeld in het aanbieden van verrijkende leerstof. Daarnaast werken we met een nieuw digitaal portfolio dat verder uitgebreid zal worden.