Onderwijs maken we toch samen!

Leerlingenraad

Onze leerlingenraad bestaat uit 2 leerlingen uit elke groep. Samen vormen zij de leerlingenraad en zij komen elke maand bijeen om te praten over zaken die spelen in de school. Elke groep kan vanuit de wekelijkse klassenvergadering input leveren voor de leerlingenraad. 

Leerlingen vanuit de Sprinkhanen zijn roulerend voorzitter en notulist van deze vergaderingen. Zij worden ondersteund door Jacky vanuit haar rol als freinetcoördinator.