Onderwijs maken we toch samen!

Gezonde school de Regenboog

Gezonde school


Wij zijn als Regenboog een gezonde school. Dit betekent dat we met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt over hoe we omgaan met het 10-uurtje, de lunch en feesten en vieringen. Deze staan vermeld in ons beleidsplan

Bij onze gezonde school hoort ook onze prachtige moestuin. Leerlingen werken 2x per week samen met Sjef, onze vrijwillige tuinman, in de tuin. En met wat ze oogsten wordt zoveel mogelijk gekookt in de groepen. 

Ook excursies en andere activiteiten rondom koken en tuinieren horen hierbij. We hebben dit schooljaar de subsidie 'jong leren eten' toegekend gekregen waarmee we ook aanvullende materialen voor in de keuken en tuin kunnen aanschaffen en kunnen koken met gastkoks.