Onderwijs maken we toch samen!

Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden
Ouders: Wouter Maalcke en Barbara Cuppen (voorzitter)
Team: Annemiek Kruijssen en Jacky Schipper (secretaris)

U kunt de MR bereiken via de voorzitter: barbara.mrregenboog@gmail.com.

Data komende vergaderingen:
Alle vergaderingen zijn op school van 20.00-21.30u
  • 31 augustus 2023
  • 26 oktober 2023
  • 11 januari 2024
  • 29 februari 2024
  • 25 april 2024
  • 20 juni 2024

 

Notulen afgelopen vergaderingen:
 
29 februari 2024
31 Augustus 2023