Onderwijs maken we toch samen!

Medezeggenschapsraad (MR)


De medezeggenschapsraad (MR)
Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de Wet Medzeggenschap op school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben 

Een MR binnen het basisonderwijs bestaat uit ouders en personeelsleden. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de MR. Ouderleden worden verkozen door de ouders van de school, de team leden worden door het team gekozen.

MR leden
Ouders: Sjoerd (Sprinkhanen) en Simon (Libellen, Vuurvliegen en Sprinkhanen)
Team: Annemiek (leerkracht Libellen), Jacky (Leerkracht Sprinkhanen)
De contactgegevens van de voorzitter zijn te vinden in onze schoolgids.

Data komende vergaderingen:
Alle vergaderingen zijn op school van 20.00-21.30u
  • 27 september 2021
  • 29 november 2021
  • 17 januari 2022
  • 14 maart 2022
  • 16 mei 2022
  • 27 juni 2022

 

Notulen afgelopen vergaderingen:
  • 27 september 2021
  • 29 november 2021